Tag Archives for " izmene uslova za ostvarivanje prava na penziju "

Kakav je položaj lica posle izmene uslova za ostvarivanje prava na penziju i uvođenja prevremene penzije, ukoliko su prihvatili socijalne programe pre novela penzijskog zakona pa zbog toga ne mogu da ostvare pravo na starosnu penziju?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Kakav je položaj lica posle izmene uslova za ostvarivanje prava na penziju i uvođenja prevremene penzije, ukoliko su prihvatili socijalne programe pre novela penzijskog zakona pa zbog toga ne mogu da ostvare pravo na starosnu penziju?

Uslovi za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja propisani su Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14). Promene uslova propisanih zakonom, donete tokom 2014. godine, odnose se na sve osiguranike, bez obzira na njihov status u trenutku promene uslova, tj. da li je osiguranik u radnom odnosu ili ne, da li prima naknadu koja nije obuhvaćena obaveznim penzijskim i invalidskim osiguranjem i slično. Prema tome, izmene uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju i uvođenje instituta prevremene penzije, počev od 1. januara 2015. godine odnose se i na lica koja u tom trenutku primaju naknadu prema socijalnom programu.