Tag Archives for " sticanje prava na starosnu penziju "

Propisivanje uslova za sticanje prava na starosnu penziju

USTAVNO PRAVO

Propisivanje uslova za sticanje prava na starosnu penziju

Propisivanje uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i određivanje donje granice staža osiguranja za sticanje prava na starosnu penziju, spada u domen zakonodavne politike koju Ustavni sud nije nadležan da ocenjuje.