Tag Archives for " penzijsko i invalidsko osiguranje i poljoprivredno domaćinstvo "

Uslovi za ostvarivanje naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, poljoprivredni osiguranici, naknadu po osnovu rođenja i nege deteta

USTAVNO PRAVO

Uslovi za ostvarivanje naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, poljoprivredni osiguranici, naknadu po osnovu rođenja i nege deteta

Nije u skladu sa Ustavom da se za majke koje su pre rođenja deteta bile poljoprivredni osiguranici, propisuju različiti uslovi za ostvarivanje prava na posebnu naknadu po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, od uslova koji važe za majke koje su pre rođenja deteta ostvarivale prihode po nekom od osnova na koje se plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, a koji nemaju karakter zarade u smislu propisa o radu.