Prijava na osiguranje lica koja se bave poljoprivrednom delatnošću

UPRAVNO PRAVO

Prijava na osiguranje lica koja se bave poljoprivrednom delatnošću

Za prijavu na penzijsko i invalidsko osiguranje nije dovoljna samo formalna prijava, već moraju postojati i odgovarajući dokazi u spisima da je lice, koje je u prijavi označeno kao član mešovitog domaćinstva, a da je po zanimanju zemljoradnik, u vreme podnošenja prijave zaista i bilo član domaćinstva, uz navođenje čijeg konkretno domaćinstva.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)