Tag Archives for " utvrđivanje i osporavanje očinstva "

Spor radi utvrđivanja očinstva

PORODIČNO PRAVO

Spor radi utvrđivanja očinstva

Stupanjem majke deteta u parnicu u svojstvu tužilje uspostavljena je suparničarska zajednica između deteta, majke deteta i muškarca koga majka smatra ocem deteta, čime je otklonjen procesni nedostatak za meritorno rešavanje spora za utvrđivanje očinstva u situaciji kada tužbom prvobitno nisu bila obuhvaćena sva predviđena lica.

Osporavanje očinstva

PORODIČNO PRAVO

Osporavanje očinstva

Muškarac koji tvrdi da je otac deteta može podneti tužbu radi osporavanja očinstva muškarcu koji se po zakonu smatra ocem deteta u roku od godinu dana od dana saznanja da je on otac deteta, a najkasnije u roku od 10 godina od rođenja deteta.