Restitucija nepokretnosti u naturalnom obliku

USTAVNO PRAVO

Restitucija nepokretnosti u naturalnom obliku

Ne postoje zakonske smetnje da se u postupku restitucije vrati nepokretnost u naturalnom obliku, ako društvenom pravnom licu nije bilo preneto pravo raspolaganja na toj nepokretnosti, već samo pravo korišćenja bez naknade.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)