Karakter roka za zaštitu od evikcije

OBLIGACIONO PRAVO

Karakter roka za zaštitu od evikcije

Rok u kome kupac može tražiti zaštitu od evikcije je prekluzivan i njegovim propuštanjem prestaje pravo kupca da po osnovu odgovornosti prodavca za pravne nedostatke traži naknadu štete.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)