Tag Archives for " rok za podnošenje tužbe zbog povrede prava preče kupovine "

Rok za podnošenje tužbe zbog povrede prava preče kupovine

PROCESNO PRAVO

Rok za podnošenje tužbe zbog povrede prava preče kupovine

Tužba zbog povrede prava preče kupovine može se podneti u roku od 30 dana, računajući od dana kada je imalac prava preče kupovine saznao za prodaju nepokretnosti, a najkasnije u roku od dve godine od dana zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti.