Tag Archives for " naknada troškova upravnog spora "

Naknada troškova upravnog spora

UPRAVNO PRAVO

Naknada troškova upravnog spora

U slučaju obustave postupka zbog povlačenja tužbe, tužilac ima pravo na naknadu troškova postupka kada je tužba zbog ćutanja uprave u trenutku njenog podnošenja bila opravdana, jer tuženi organ nije u zakonom određenom roku doneo rešenje po žalbi protiv rešenja prvostepenog organa, već je to učinio naknadnim rešenjem posle podnošenja tužbe, zbog čega je tuženi organ svojom krivicom prouzrokovao troškove postupka tužioca.