Tag Archives for " visina izdržavanja za maloletno dete "

Obaveza izdržavanja deteta

PORODIČNO PRAVO

Obaveza izdržavanja deteta

Roditelj koji ne živi sa maloletnim detetom uvek je u obavezi da doprinosi njegovom izdržavanju i to bar u visini minimalne sume propisane članom 160. stav 4. Porodičnog zakona.

Utvrđivanje iznosa sredstava potrebnih za izdržavanje deteta

PORODIČNO PRAVO

Utvrđivanje iznosa sredstava potrebnih za izdržavanje deteta

Pri utvrđivanju ukupnog iznosa sredstava potrebnih za izdržavanje deteta, treba utvrditi i da li su i koje potrebe opravdane u određenoj vrsti potreba i visini, imajući u vidu starost deteta, kao i sredinu u kojoj dete živi i u kojoj ostvaruje socijalne kontakte primerene svom uzrastu.

Utvrđivanje visine izdržavanja za maloletno dete

PORODIČNO PRAVO

Utvrđivanje visine izdržavanja za maloletno dete

Kada je poverilac izdržavanja maloletno dete, visina izdržavanja određuje se prema potrebama poverioca izdržavanja i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja, s tim da visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja.