Tag Archives for " izmene zakona i zakon povoljniji za optuženog "

Građenje bez građevinske dozvole

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole

Prvostepeni sud je dužan da ceni izmene zakona i da se izjasni određeno koji je zakon povoljniji za optuženu – zakon koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela ili novi zakon.