Privredni subjekti koji mogu obavljati komunalnu delatnost

USTAVNO PRAVO

Privredni subjekti koji mogu obavljati komunalnu delatnost

Komunalne delatnosti snabdevanje vodom za piće i obavljanje javnog linijskog prevoza putnika trolejbusima i tramvajima mogu obavljati isključivo javna preduzeća koje osniva jedinica lokalne samouprave, a za obavljanje drugih komunalnih delatnosti jedinica lokalne samouprave može osnovati javno preduzeće, a poveravanje obavljanja komunalne delatnosti vrši se u slučaju kada jedinica lokalne samouprave ne osniva javno preduzeće za obavljanje konkretne komunalne delatnosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)