Tag Archives for " zahtev za naknadu inflatorne štete "

Ugovor o zajmu

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o zajmu

Visina zajma u uslovima visoke inflacije utvrđuje se prema valorizovanoj deviznoj vrednosti na dan presuđenja u dinarskoj protivvrednosti, sa kamatom od dana donošenja prvostepene odluke, odnosno veštačenja.

Zastarelost zahteva za naknadu inflatorne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost zahteva za naknadu inflatorne štete

Početak roka zastarelosti za podnošenje zahteva za naknadu inflatorne štete, ne teče od momenta saznanja za visinu osnovnog duga, niti od momenta pokušaja prinudne naplate glavnog duga u izvršnom postupku, već za podnošenje ovog zahteva počinje teći novi rok i to od momenta kada je poverilac saznao da je došlo do potpunog gubitka novčane supstance iz osnovnog potraživanja.