Zastarelost naknade štete po osnovu pretrpljenih duševnih bolova zbog umanjenja životne aktivnosti

USTAVNO PRAVO

Zastarelost naknade štete po osnovu pretrpljenih duševnih bolova zbog umanjenja životne aktivnosti

Rok zastarelosti naknade štete po osnovu pretrpljenih duševnih bolova zbog umanjenja životne aktivnosti računa se od trenutka kada je (psihička) bolest postala hronična i tako poprimila oblik konačnog stanja, bez obzira na činjenicu da li se oštećeni javljao lekaru, kada je bolest konstatovana od strane lekara, odnosno kada je saznao za bolest, te nezavisno od činjenice što lečenje nije završeno i što može trajati do kraja života.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)