Teško delo protiv opšte sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv opšte sigurnosti

Način na koji je optuženi upravljao viljuškarom i započeo radnju skretanja ulevo, time što je prilikom skretanja viljuškara ulevo sa transportnog puta za viljuškare ka rampi za odlaganje master bala, udario u potkolenicu noge sada pok. oštećenog predstavlja osnovni uzrok nastanka ove nezgode pri čemu je optuženi imao tehničke mogućnosti da uoči pešaka, zbog čega je bio dužan da se uveri da ovaj manevar može da učini bezbedno, pa je takvim propustom optuženi učinio krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)