Roditeljsko pravo

PORODIČNO PRAVO

Roditeljsko pravo

Roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ima pravo i dužnost da izdržava dete, da sa detetom održava lične odnose i da o pitanjima koja bitno utiču na život deteta odlučuje zajednički i sporazumno sa roditeljem koji vrši roditeljsko pravo.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)