Tag Archives for " delimično lišiti roditeljskog prava "

Delimično lišenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Delimično lišenje roditeljskog prava

Roditelj koji odlukom suda samostalno vrši roditeljsko pravo ima mogućnost da bez saglasnosti drugog roditelja podnese zahtev za izdavanje putne isprave za maloletno dete i da pređe državnu granicu, zbog čega se odbijanje saglasnosti drugog roditelja za izdavanje putne isprave za zajedničko maloletno dete ne može smatrati nesavesnim vršenjem prava i dužnosti iz sadržine roditeljskog prava i razlogom za delimično lišenje roditeljskog prava.

Odluka o samostalnom vršenju roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Odluka o samostalnom vršenju roditeljskog prava

Ekonomske i imovinske prilike posebno jednog i drugog roditelja ne mogu biti odlučujući elemenat za ocenu suda o tome koji će roditelj vršiti samostalno roditeljsko pravo, jer u sporu za vršenje roditeljskog prava sud je uvek dužan da se rukovodi najboljim interesom deteta.

Promena odluke o vršenju roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Promena odluke o vršenju roditeljskog prava

Odluka o vršenju roditeljskog prava može da se promeni ukoliko su se znatnije promenile okolnosti posle donošenja te odluke i ako je u najboljem interesu deteta.

Odluka o samostalnom vršenju roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Odluka o samostalnom vršenju roditeljskog prava

Prilikom određivanja prednosti roditelja da mu se poveri zajedničko dete na negu, čuvanje i vaspitavanje, sud je dužan da se rukovodi ne samo imovinskim pitanjima i uslovima za dete, nego svim njegovim psihološkorazvojnim potrebama, imajući u vidu uzrast, njegovu privrženost i bliskost roditeljima, kao i kompetencije kojima roditelji ponaosob raspolažu, pri čemu za zdrav razvoj deteta, materijalni status roditelja nije od ključnog značaja.