Omogućavanje uživanja opojne droge

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Omogućavanje uživanja opojne droge

Kada je okrivljeni kritičnom prilikom svedocima dao na uživanje zapaljenu, ručno pravljenu cigaretu od opojne droge, to predstavlja radnju omogućavanja uživanja opojne droge preduzetu prema više lica, koja čini obeležje kvalifikovanog oblika krivičnog dela ovog krivičnog dela.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)