Tag Archives for " porodična penzija "

Ostvarivanje prava na porodičnu penziju

USTAVNO PRAVO

Ostvarivanje prava na porodičnu penziju

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ne mogu se propisivati novi, dodatni uslovi pod kojima preživeli bračni drug može da ostvari pravo na porodičnu penziju, i to samo za situaciju kada se bračna zajednica zasnuje posle 65. godine života osiguranika, odnosno korisnika penzije, pooštravanjem kriterijuma, kako na strani osiguranika, tako i na strani bračnog druga osiguranika.

Pravo djeteta na porodičnu penziju

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Pravo djeteta na porodičnu penziju

Dijete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada dok traje nesposobnost za samostalan život i rad, nastala poslije uzrasta do koga se djeci obezbjeđuje pravo na porodičnu penziju, a prije smrti osiguranika, odnosno korisnika prava, pod uslovom da ga je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao do svoje smrti.

Pravo djeteta na porodičnu penziju

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Pravo djeteta na porodičnu penziju

Dijete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada dok traje nesposobnost za samostalan život i rad, nastala poslije uzrasta do koga se djeci obezbjeđuje pravo na porodičnu penziju, a prije smrti osiguranika, odnosno korisnika prava, pod uslovom da ga je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao do svoje smrti.