Tag Archives for " ugrožavanje telesnog integriteta "

Ugrožavanje sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Ugrožavanje sigurnosti

U radnjama okrivljenog postoje elementi kvalifikovanog oblika krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti kada je ocu i sinu – oštećenim licima uputio reči pretnje „da može da ih odrobija kada on to hoće“ držeći u ruci oštar predmet usmeren prema oštećenima, bez obzira što pretnja nije realizovana.

Teži oblik krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teži oblik krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti

Za postojanje težeg oblika krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti nije neophodno da drugo oštećeno lice bude neposredno prisutno u trenutku kada okrivljeni izgovara reči pretnje koje su upućene njemu, već je dovoljno da je to drugo oštećeno lice saznalo za upućenu pretnju okrivljenog napadom na njegov život i telo i da je ona kod njega stvorila osećaj straha, nespokojstva ili uznemirenja za svoj život i telo.

Nasilje u porodici

PORODIČNO PRAVO

Nasilje u porodici

Da bi se radilo o nasilju u porodici, mora postojati jasna granica između žrtve i nasilnika, pri čemu je član porodice – žrtva nasilja, podređen i nemoćan u odnosu na člana porodice koji se smatra nasilnikom, koji voljno-drskim, bezobzirnim i zlonamernim ponašanjem ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje i spokojstvo drugog člana porodice (žrtve).