Tag Archives for " vođenje upravnog spora "

Pravo na vođenje upravnog spora protiv presuda Višeg vojnog disciplinskog suda

USTAVNO PRAVO

Pravo na vođenje upravnog spora protiv presuda Višeg vojnog disciplinskog suda

Nije u skladu sa Ustavom odredba Zakona o Vojsci Srbije kojom je vođenje upravnog spora predviđeno samo u odnosu na pojedine presude Višeg vojnog disciplinskog suda, kojima su profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije izrečene disciplinske kazne.

Nemogućnost vođenja upravnog spora

UPRAVNO PRAVO

Nemogućnost vođenja upravnog spora

Ne može se pokrenuti upravni spor ako se ne radi o konačnom upravnom aktu kojim je tuženi organ rešavao o određenom pravu ili obavezi u upravnoj stvari, ili o konačnom pojedinačnom aktu protiv kojih se saglasno čl. 3. i 4. Zakona o upravnim sporovima, može podneti tužba u upravnom sporu.