Aktivna legitimacija fizičkog lica da potražuje štetu na ime izgubljene dobiti koju je njegovo preduzeće moglo da ostvari

OBLIGACIONO PRAVO

Aktivna legitimacija fizičkog lica da potražuje štetu na ime izgubljene dobiti koju je njegovo preduzeće moglo da ostvari

Fizičko lice nije aktivno legitimisano da potražuje materijalnu štetu na ime izgubljene dobiti koju je njegovo preduzeće eventualno moglo da ostvari u određenom periodu, a nije, zbog toga što je protiv njega vođen krivični postupak.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)