Tag Archives for " privremene mere u porodičnim odnosima "

Validnost privremene mere u porodičnim odnosima

PORODIČNO PRAVO

Validnost privremene mere u porodičnim odnosima

Nije od značaja preporuka odeljenskog starešine i direktora škole za pravilno donošenje odluke o poveravanju deteta, s obzirom da se prvostepeni sud prilikom donošenja rešenja rukovodio mišljenjem Centra za socijalni rad koji je mišljenja da dete treba poveriti majci na samostalno vršenje roditeljskog prava.