Privremena mera i najbolji interes deteta

PORODIČNO PRAVO

Privremena mera i najbolji interes deteta

Kada se privremenom merom traži da se privremeno izmeni model viđanja mal. deteta sa roditeljem sa kojim ne živi, a kojom se menja dotadašnji model viđanja uređen sudskom odlukom, sud prilikom donošenja odluke treba da se rukovodi najboljim interesom deteta, njegovim emocionalnim potrebama i željama.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)