Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda

OBLIGACIONO PRAVO

 

Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda

Kada je tuženik na ročištu u sudnici, za prisutnog tužioca (tada svedoka) rekao da je prevarant, da se protiv njega vode krivični postupci za krivična dela za koja se kažnjava kaznom zatvora, tada tužilac ima pravo na naknadu nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda, bez obzira što je tuženik u krivičnom postupku povodom vanrednog pravnog leka pred Vrhovnim kasacionim sudom oslobođen optužbe da je učinio krivično delo uvreda.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)