Radnja krivičnog dela uvreda

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Radnja krivičnog dela uvreda

Za radnju krivičnog dela uvrede nije neophodno da sadrži nameru okrivljenog da omalovaži oštećenog i stoga ne mora biti obuhvaćena izrekom presude, osim u slučajevima iz stava 4. člana 170. KZ kada ulazi u njen pojam i mora biti obuhvaćena izrekom presude.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)