Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

Oštećeni kao nastavnik u osnovnoj školi, nije državni organ, nema ovlašćenja da odlučuje o pravima, obavezama ili interesima fizičkih ili pravnih lica ili o javnom interesu, pa se ne može smatrati službenim licem u smislu odredbe člana 112. stav 3. tačka 3. KZ.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)