Tag Archives for " naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada "

Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi prevoza za dolazak na rad i za odlazak sa rada u visini cene mesečne pretplatne karte u gradskom, prigradskom, odnosno međugradskom saobraćaju, a pravo na isplatu troškova prevoza nije uslovljeno podnošenjem zahteva.

Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada

Policijski službenici imaju pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada, i ostvarivanje tog prava u sudskom postupku nije uslovljeno prethodnim obraćanjem poslodavcu i dostavljanjem dokaza o plaćenoj prevoznoj karti.

Pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

Zaposleni po zakonu ima pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada, pa pravo na isplatu tih troškova nije uslovljeno podnošenjem zahteva ili dokazivanjem da je zaposleni stvarno snosio ove troškove.

Pravo državnog službenika i nameštenika na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Pravo državnog službenika i nameštenika na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

Državni službenik, odnosno nameštenik, ima pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada i pravo na isplatu troškova prevoza nije uslovljeno podnošenjem zahteva, niti dokazivanjem da je zaposleni stvarno snosio ove troškove.