Tag Archives for " naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada "

Pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

Zaposleni po zakonu ima pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada, pa pravo na isplatu tih troškova nije uslovljeno podnošenjem zahteva ili dokazivanjem da je zaposleni stvarno snosio ove troškove.

Pravo državnog službenika i nameštenika na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Pravo državnog službenika i nameštenika na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

Državni službenik, odnosno nameštenik, ima pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada i pravo na isplatu troškova prevoza nije uslovljeno podnošenjem zahteva, niti dokazivanjem da je zaposleni stvarno snosio ove troškove.