Pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla

RADNO PRAVO

Pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla

Zakon o radu ne uslovljava pravo na naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada udaljenošću mesta stanovanja od mesta rada, ali u slučaju kada zaposleni stanuje blizu mesta rada i zbog toga ne koristi sredstva pvevoza, onda nema pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)