Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

Udaljenost mesta stanovanja zaposlenog od mesta rada mora biti tolika da zaposleni ima realnu potrebu za korišćenje prevoza pri dolasku i odlasku sa rada, pri čemu prethodno obraćanje poslodavcu nije uslov za sudsku zaštitu, već se naknada ovih troškova priznaje zaposlenom na osnovu njegovog prijavljenog prebivališta, odnosno boravišta.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)