Tag Archives for " naknada troškova prevoza za dolazak i povratak sa posla "

Naknada troškova prevoza za dolazak i povratak sa posla

USTAVNO PRAVO

Naknada troškova prevoza za dolazak i povratak sa posla

Zaposleni imaju pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak i povratak sa posla samo u situaciji kada su poslodavcu dostavili dokaze o tome da su imali stvarnu potrebu za korišćenje prevoza i samim tim troškove po osnovu prevoza do radnog mesta i odlaska sa posla.