Tag Archives for " naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada "

Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada

Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada pripada svim zaposlenim, što znači i onim zaposlenima koji ne koriste javni saobraćaj već od kuće do radnog mesta dolaze sopstvenim automobilom ili na drugi način, ali u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi prevoza za dolazak na rad i za odlazak sa rada u visini cene mesečne pretplatne karte u gradskom, prigradskom, odnosno međugradskom saobraćaju, a pravo na isplatu troškova prevoza nije uslovljeno podnošenjem zahteva.

Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada

Policijski službenici imaju pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada, i ostvarivanje tog prava u sudskom postupku nije uslovljeno prethodnim obraćanjem poslodavcu i dostavljanjem dokaza o plaćenoj prevoznoj karti.

Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

Poslodavac je ovlašćen da svojim opštim aktom odredi uslove ostvarivanja prava zaposlenog na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada, pa dakle i mogućnost da tu naknadu ne isplaćuje neposredno zaposlenom, već da obezbedi plaćanje naknade za prevoz kroz uplatu cene mesečne pretplatne karte za zaposlenog.

Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada profesionalnom vojnom licu i civilnom licu na službi u Vojsci Srbije

RADNO PRAVO

Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada profesionalnom vojnom licu i civilnom licu na službi u Vojsci Srbije

Profesionalnom vojnom licu i civilnom licu na službi u Vojsci Srbije, kome je mesto stanovanja udaljeno od mesta rada više od dva kilometra, pripada naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada, do visine cene mesečne pretplatne karte u gradskom, prigradskom i međugradskom saobraćaju.