Tag Archives for " naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada "

Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

Poslodavac je ovlašćen da svojim opštim aktom odredi uslove ostvarivanja prava zaposlenog na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada, pa dakle i mogućnost da tu naknadu ne isplaćuje neposredno zaposlenom, već da obezbedi plaćanje naknade za prevoz kroz uplatu cene mesečne pretplatne karte za zaposlenog.

Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada profesionalnom vojnom licu i civilnom licu na službi u Vojsci Srbije

RADNO PRAVO

Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada profesionalnom vojnom licu i civilnom licu na službi u Vojsci Srbije

Profesionalnom vojnom licu i civilnom licu na službi u Vojsci Srbije, kome je mesto stanovanja udaljeno od mesta rada više od dva kilometra, pripada naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada, do visine cene mesečne pretplatne karte u gradskom, prigradskom i međugradskom saobraćaju.