Tag Archives for " naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla "

Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada

Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada pripada svim zaposlenim, što znači i onim zaposlenima koji ne koriste javni saobraćaj već od kuće do radnog mesta dolaze sopstvenim automobilom ili na drugi način, ali u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi prevoza za dolazak na rad i za odlazak sa rada u visini cene mesečne pretplatne karte u gradskom, prigradskom, odnosno međugradskom saobraćaju, a pravo na isplatu troškova prevoza nije uslovljeno podnošenjem zahteva.

Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada

RADNO PRAVO

Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada

Policijski službenici imaju pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada, i ostvarivanje tog prava u sudskom postupku nije uslovljeno prethodnim obraćanjem poslodavcu i dostavljanjem dokaza o plaćenoj prevoznoj karti.

Pravo policijskog službenika na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla

USTAVNO PRAVO

Pravo policijskog službenika na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla

Policijski službenik ima pravo na naknadu troškova prevoza samo u situaciji kada su ti troškovi stvarno postojali, ali se zahtev za naknadu troškova ne može odbiti uz obrazloženje da podnosilac zahteva nije dostavio dokaze o postojanju stvarnih troškova prevoza, ako od njega prethodno nije zahtevano da to učini.