Tag Archives for " porez na registrovano oružje "

Neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

Da bi se moglo sa sigurnošću utvrditi da gasni pištolj koji je okrivljeni držao predstavlja konvertibilno oružje i da spada u oružje kategorije „B“ Zakona o oružju i municiji za čije nabavljanje, držanje i nošenje je okrivljenom neophodna dozvola nadležnog organa neophodno je utvrditi da li je moguće da se pištolj na gas prepravi tako da ispaljuje bojevu municiju.

Stvarna nadležnost višeg suda

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Stvarna nadležnost višeg suda

Osnovni sud ne može da sudi okrivljenom za izvršenje kvalifikovanog oblika krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija ako je predmet dela iz st. 1. i 2. ovog člana veća količina oružja, municije ili sredstava ili je u pitanju oružje ili druga sredstva velike razorne moći ili se delo vrši protivno pravilima međunarodnog prava.