Tag Archives for " nedozvoljen promet oružja i eksplozivnih materija "

Neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

Da bi se moglo sa sigurnošću utvrditi da gasni pištolj koji je okrivljeni držao predstavlja konvertibilno oružje i da spada u oružje kategorije „B“ Zakona o oružju i municiji za čije nabavljanje, držanje i nošenje je okrivljenom neophodna dozvola nadležnog organa neophodno je utvrditi da li je moguće da se pištolj na gas prepravi tako da ispaljuje bojevu municiju.

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

Okrivljeni se ne može pozivati na pravnu zabludu da je kao državljanin BiH odnosno Republike Srpske imao dozvolu za nošenje oružja, jer već 20 godina živi na teritoriji Srbije za koje vreme su u sredstvima javnog informisanja više puta pozivana lica da legalizuju oružje.