Tag Archives for " ponavljanje upravno-sudskog postupka "

Ponavljanje upravnosudskog postupka

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje upravnosudskog postupka

Postupak završen pravnosnažnom presudom ili rešenjem suda ponoviće se po tužbi stranke, ako stranka sazna za nove činjenice, ili nađe ili stekne mogućnost da upotrebi nove dokaze na osnovu kojih bi spor bio povoljnije rešen za nju da su te činjenice, odnosno dokazi bili izneti ili upotrebljeni u ranijem sudskom postupku.

Razlog za ponavljanje upravno-sudskog postupka

UPRAVNO PRAVO

Razlog za ponavljanje upravno-sudskog postupka

Ranije doneta presuda Upravnog suda kada Upravni sud nije sam utvrđivao činjenično stanje i na osnovu tako utvrđenog činjeničnog stanja rešio upravni spor, ne može biti razlog za ponavljanje sudskog postupka iz člana 56. stav 1. tačka 1. Zakona o upravnim sporovima.

Ponavljanje upravno-sudskog postupka

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje upravno-sudskog postupka

Kao razlog za ponavljanje upravno-sudskog postupka iz člana 56. stav 1. tačka 1. Zakona o upravnim sporovima, ne može se koristiti kao nov dokaz, odnosno nova činjenica presuda Upravnog suda koja nije doneta u istom upravnom sporu, odnosno ne postoji identitet predmeta spora između te presude i presude Upravnog suda koja je predmet ponavljanja upravno-sudskog postupka.