Tag Archives for " obnova upravno-sudskog postupka "

Obnova upravno-sudskog postupka

UPRAVNO PRAVO

Obnova upravno-sudskog postupka

Nove činjenice i sticanje mogućnosti za upotrebu novih dokaza mogu biti razlog za obnovu upravno-sudskog postupka samo ako su relevantne činjenice utvrđene, odnosno ako su dokazi izvođeni u postupku pred Upravnim sudom, i ako je na tako utvrđenom činjeničnom stanju zasnovana sudska odluka čije se ponavljanje traži.