Ponavljanje upravnog spora

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje upravnog spora

Upravni spor može se ponoviti ako stranka sazna za nove činjenice, ili nađe ili stekne mogućnost da upotrebi nove dokaze na osnovu kojih bi spor bio povoljnije rešen za nju da su te činjenice, odnosno dokazi bili izneti ili upotrebljeni u ranijem upravno-sudskom postupku.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)