Tag Archives for " neovlašćeni pristup tuđoj nepokretnosti "

Šteta usled neovlašćenog pristupa tuđoj nepokretnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Šteta usled neovlašćenog pristupa tuđoj nepokretnosti

Pri odlučivanju o šteti tužioca, koju je pretrpeo ulaskom na privatni posed i upadanjem kroz otvor uz podrumski deo kuće, koji služi za ubacivanje ogrevnog materijala, mora se, pre svega, ceniti da li je do štete došlo usled neovlašćenog pristupa na tuđi posed, te da li s obzirom na to ima odgovornosti tuženog, kao vlasnika i imaoca opasne stvari.