Tag Archives for " Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima "

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

Nisu ispunjeni uslovi za izručenje lica čije se izručenje Rumuniji traži zbog krivičnog dela vožnja bez vozačke dozvole koje je predviđeno u KZ Rumunije zbog toga što takve radnje prema zakonodavstvu Republike Srbije predstavljaju prekršaj.

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

Vanpretresno veće Višeg suda u P. mora pre donošenja odluke po zahtevu za izručenje okrivljenog da utvrdi da li su u konkretnom slučaju ispunjeni svi uslovi iz čl. 7. i 16. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima za izručenje okrivljenog Z. D, državljanina B i H, po pojednostavljenom postupku, radi vođenja krivičnog postupka pred Osnovnim sudom u S.

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

Ispitivanje u postupku priznanja strane sudske odluke da li je lice osuđeno zbog rasne, verske ili nacionalne pripadnosti ili političkog uverenja nije u nadležnosti suda koji odlučuje o zamolnici već mišljenje o tome daje ministarstvo nadležno za pravosuđe.