Tag Archives for " preduzimanje posebnih dokaznih radnji "

Preduzimanje posebnih dokaznih radnji

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Preduzimanje posebnih dokaznih radnji

Ako je preduzimanjem posebnih dokaznih radnji prikupljen materijal o krivičnom delu ili učiniocu koji nije obuhvaćen odlukom o određivanju posebnih dokaznih radnji, takav materijal se može koristiti u postupku samo ako se odnosi na krivično delo iz člana 162. ZKP.