Potraživanje po osnovu osiguranja od auto-odgovornosti

OBLIGACIONO PRAVO

Potraživanje po osnovu osiguranja od auto-odgovornosti

Potraživanje po osnovu osiguranja od auto-odgovornosti oštećeno lice ostvaruje podnošenjem oštetnog zahteva neposredno društvu za osiguranje, koje je dužno da u određenom roku odgovori na taj zahtev, a po proteku tog roka oštećeno lice može podneti tužbu sudu i o tome obavestiti Narodnu banku Srbije.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)