Tag Archives for " nedozvoljeno prerađivanje "

Unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija

Krivično delo unošenje opasnih materija i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija čini onaj ko, protivno propisima, unese u Srbiju radioaktivne ili druge opasne materije ili opasne otpatke, ili ko prevozi, prerađuje, odlaže, sakuplja ili skladišti takve materije ili otpatke.