Držanje i zaštita domaćih i egzotičnih životinja

USTAVNO PRAVO

Držanje i zaštita domaćih i egzotičnih životinja

U granicama je zakonskih ovlašćenja jedinice lokalne samouprave da, uređujući pitanje držanja domaćih životinja koje se u određenom prostoru mogu držati, i to pod uslovima i na način propisan zakonima, odredi vrstu i broj ovih životinja koje mogu da se drže, ali ne i da za vlasnike i držaoce pasa i mačaka propisuje obaveze koje je nemoguće ispuniti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)