Tag Archives for " odlučivanje o prethodnom pitanju "

Odlučivanje o prethodnom pitanju

PROCESNO PRAVO

Odlučivanje o prethodnom pitanju

Ako odluka suda zavisi od prethodnog pitanja da li postoji neko pravo ili pravni odnos, a o tom pitanju sud ili drugi nadležni organ još nije doneo odluku (prethodno pitanje), tada sud može sam da reši to pitanje, ako posebnim propisima nije drugačije predviđeno, a odluka suda o prethodnom pitanju ima pravno dejstvo samo u parnici u kojoj je to pitanje rešeno.