Tag Archives for " naknada štete u slučaju obustave disciplinskog postupka "

Pravo zaposlenog na naknadu štete u slučaju obustave disciplinskog postupka

USTAVNO PRAVO

Pravo zaposlenog na naknadu štete u slučaju obustave disciplinskog postupka

U slučaju obustave disciplinskog postupka zbog apsolutne zastarelosti vođenja, zaposleni ima pravo na naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja mu pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu.