Tag Archives for " naknada štete u slučaju obustave disciplinskog postupka "

Disciplinska mera – raspoređivanje

UPRAVNO PRAVO

Disciplinska mera – raspoređivanje

Kada se zbog teške povrede službene dužnosti, policijskom službeniku izrekne disciplinska mera “raspoređivanje na drugo radno mesto” na kojem se obavljaju poslovi za koje je kao uslov propisana neposredno niža stručna sprema, odnosno niža platna grupa u određenom trajanju, onda se od strane organa koji izriče tu meru mora tačno navesti određeno radno mesto na koje se vrši raspoređivanje.

Pravo zaposlenog na naknadu štete u slučaju obustave disciplinskog postupka

USTAVNO PRAVO

Pravo zaposlenog na naknadu štete u slučaju obustave disciplinskog postupka

U slučaju obustave disciplinskog postupka zbog apsolutne zastarelosti vođenja, zaposleni ima pravo na naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja mu pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu.