Prekid zastarelosti izvršenja kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Prekid zastarelosti izvršenja kazne

Kada je Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija uputila pozivno pismo osuđenom i obavljen je informativni razgovor sa njim o pravima, obavezama i načinu realizacije kazne, tada je prekinuta relativna zastarelost izvršenja kazne zatvora, a rok zastarelosti počinje ponovo da teče.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)