Zakon o javnom redu i miru

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru

Kada se oštećeni, koji nije bio na dužnosti, u civilnom odelu sa značkom u ruci jasno legitimisao da je pripadnik policije i da zahteva da se tuča ispred kafića prekine, pa ga nakon toga okrivljeni udari rukom i nogom u predelu glave i tela i nanese mu lake telesne povrede tada je učinjen kvalifikovan oblik krivičnog dela ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanju javnog reda i mira.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)