Zakon o javnom redu i miru

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru

Kada su u izreci presude prvostepenog suda kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru, navedene aktivne radnje okrivljenog preduzete prema službenim licima kojima je otežano izvršenje njihovih službenih radnji, tada je izreka presude jasna i razumljiva.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)