Smetanje državine

STVARNO PRAVO

Smetanje državine

U situaciji kada je tužena na svojoj garaži postavila video-nadzor, koji je bio usmeren na putno zemljište koje vodi od ulaza do garaže, a postavljanje je izvršeno od strane ovlašćenog pravnog lica sa lincencom za obavljanje takve delatnosti, tada u radnjama tužene nema elemenata smetanja poseda tužiočeve imovine koja se graniči sa nepokretnošću tužene, pa se tužbeni zahtev tužioca ima odbiti kao neosnovan.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)